Testimoniale
Profesionistul contabil trebuie să deţină competenţele necesare misiunilor pe care le are de îndeplinit, trebuie să fie imparţial, fără idei preconcepute, să nu se afle în situaţii de conflict de interese sau de incompatibilitate.

Echipa CV Expert Contabil

Expertiza de peste 10 ani în domeniul contabil şi audit ne ajuta sa oferim un set de servicii calitative fara a menaja niciun aspect.

 • Contabilitate primară

  Întocmirea documentelor financiar contabile primare (facturi, chitanţe, deconturi, cheltuieli)

  întocmirea registrelor de casă şi bancă;

  Întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări;

  Emiterea notelor de intrare-recepţie;

  Completarea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu legea contabilităţii nr. 82/1991;

  Servicii de contabilitate în partidă simplă pentru PFA-uri şi liber profesionişti în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • Contabilitate financiară completă

  Înregistrarea regulată a tranzacţiilor companiei în contabilitatea financiară;

  Întocmirea balanţei de verificare;

  Calcularea, întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;

  Pregătirea dosarului anual de inventariere;

  Întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale şi a situaţiilor financiare anuale în conformitate cu RÂS (Standardele Româneşti de Contabilitate);

  Elaborarea raportărilor manageriale în conformitate cu cerinţele specifice fiecărui client.

 • Certificare situaţii financiare

  Situaţiile financiare trebuie să furnizeze părţilor interesate o imagine fidelă pentru activitatea desfăşurată. De aceea, la baza întocmirii situaţiilor financiare regăsim un set de principii contabile care trebuie cunoscute, însuşite şi aplicate conform legii. Aplicarea normelor legislative, precum şi întocmirea şi depunerea corectă a declaraţiilor, a situaţiilor financiare şi a raportărilor periodice îţi vor garanta siguranţa profesională şi respectarea obligaţiilor impuse de lege.

 • Consultanța fiscală şi financiară

  Analiză şi consultanţă contabilă;

  Consultanţă în elaborarea de proceduri de lucru şi metodologii contabile;

  Întocmirea manualelor de politici contabile;

  Asistenţă la audit şi la controalele efectuate de Administraţia Financiară;

  Consultanţă fiscală generală privind impozitele directe (impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile realizate de nerezidenţi în România, impozitul cu reţinere la sursă, impozitarea sediilor permanente, impozitul pe dividende, impozitele şi taxele locale);

  Consultanţă fiscală generală privind impozitele indirecte (TVA, taxe vamale, accize);

  Asistenţă şi consultanţă privind înregistrarea în scopuri de TVA;

  Asistenţa şi consultanţă privind înregistrarea în ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari);

  Asistenţă privind rambursarea TVA (din România şi UE);

  Asistenţă privind recuperarea taxelor şi impozitelor plătite în plus;

  Reglarea fişei pe plătitor;

  Asistenţă în faţa controalelor şi reprezentare în faţa autorităţilor;

  Verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile şi a declaraţiilor fiscale;

  Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;

  Verificarea deductibilităţii TVA;

  Calculul impozitului pe profit şi verificarea deductibilităţii cheltuielilor;

  Consultanţă fiscală la înfiinţarea unei companii;

  Consultanţă fiscală în cazul fuziunii şi achiziţionării unei întreprinderi;

  Consultanţă fiscală în cazul vânzării, reorganizării şi lichidării unei întreprinderi;

 • Analiza financiară

  Indicatori economico-financiari:

     indicatori de lichiditate

     indicatori de echilibru financiar

     indicatori de gestiune

     indicatori de rentabilitate

     indicatori ai fondului de rulment

  Cash Flow

  Bugete previzionate

 • Prezentarea lunară a unor situaţii privind performanța financiară

  Variaţia veniturilor şi cheltuielilor dar şi componenta acestora

  Graficul performanțelor întreprinderii

  Calculul indicatorilor

 • Taxe şi impozite

  Impozit dividende

  Impozitul pe profit/venit

  Impozitul pe salarii şi alte contribuţii

  TVA

  Impozite şi taxe locale (casă, maşina, teren)

 • Salarizare şi personal

  Întocmirea contractelor de muncă şi a actelor adiţionale (modificări, încetări, decizii)

  Întocmirea dosarelor de personal conform cerinţelor legale

  Întocmirea şi transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariaţilor

  întocmirea şi depunerea on-line a Declaraţiei 112 privind obligaţiile salariale

  Relaţia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

  Întocmirea lunară a statelor de plată, calcularea salariilor

  Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi

  Întocmirea şi depunerea fiselor fiscale anuale

  Depunerea declaraţiilor lunare şi depunerea acestora la Administraţia financiară

  Completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale şi informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia

  întocmirea (dacă este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale şi indemnizaţii de la casele de sănătate orice informaţii şi rapoarte în legătură cu costurile salariale

 • Îndrumare privind dezvoltarea întreprinderii

  Plan de afaceri

  Strategie de marketing

  Controlul intern

  Asistenta

 • Expertize contabile extrajudiciare

  Revizuirea contabilităţii şi a situaţiilor financiare;

  Servicii de expertiză contabilă extrajudiciară.

 • Manualul de Politici Contabile

    Ce riscăm dacă nu ne supunem obligaţiei de a întocmi propriul manual de politici contabile?

    Odată cu modificarea Legii 82/1991 prin OUG 37/2011, amenda pentru nerespectarea reglementărilor cu privire la aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie ajunge până la 4.000 lei!

    "Manual de Politici Contabile" poate cuprinde:

  Prevederi generale introductive ale politicilor contabile

  Principii contabile aplicabile

  Pragul de semnificaţie şi estimările

  Politici contabile privind imobilizările

     imobilizări corporale

     imobilizări necorporale

     imobilizări financiare

  Politici contabile privind elementele de natura stocurilor

  Politici contabile privind datoriile societăţii

  Politici contabile privind creanţele societăţii

  Politici contabile privind disponibilităţile şi investiţiile pe termen scurt

  Politici contabile privind recunoaşterea cheltuielilor

  Politici contabile privind recunoaşterea veniturilor

  Politici contabile privind subvenţiile şi alte fonduri nerambursabile

    În plus, Manualul de politici contabile funcţionează şi ca un ghid util şi complet şi în ceea ce priveşte tratamentul unor operaţii cu care societatea nu s-a confruntat până acum, dar cu care s-ar putea confrunta în viitorul apropiat.

    Manualul de politici contabile este un instrument de lucru extrem de util, care constituie parte integrantă a situaţiilor financiare anuale. Nu e de mirare că el constituie un punct major de interes pentru organele de control.

Cele 7 principii etice pe care le respectăm

 • 1

  INTEGRITATEA  

  Un contabil trebuie să fie cinstit şi drept în orice misiune are de îndeplinit şi să nu se asocieze la raportări false sau care ar putea induce în eroare consumatorii, utilizatorii, informaţiile financiar contabile.

 • 2

    OBIECTIVITATEA

  Profesionistul trebuie să fie imparţial, fără idei preconcepute, să nu se afle în situaţii de conflict de interese sau de incompatibilitate, şi în nici o altă situaţie care ar determina o terţă persoana bine informată, dar şi bine intenţionată să pună la îndoială cinstea şi corectitudinea profesionistului contabil.

 • 3

  COMPETENŢA  

  Un contabil specialist trebuie să deţină toate competenţele necesare pentru a duce la bun sfârșit misiunile pe care le are de îndeplinit. Tot el satisface cele două cerinţe ale conceptului de competenţă şi anume: OBŢINEREA şi MENŢINEREA COMPETENŢELOR.

 • 4

    CONFIDENŢIALITATEA

  Profesionistul contabil NU trebuie să divulge şi nici să folosească în interes personal informaţii pe care le obţine în cursul misiunilor sale.

 • 5

  PROFESIONALISMUL  

  Profesionistul contabil NU trebuie să întreprindă ceva care ar aduce prejudicii profesiei contabile în ansamblu, organismului profesional sau colegilor.

 • 6

    RESPECTĂRII STANDARDELOR ŞI NORMELOR CORPULUI

  Emise de organismul profesional: Profesionistul contabil trebuie să respecte şi să aplice toate standardele şi normele emise de organismul profesional ca o garanţie că acţionează în scopul protejării interesului public. Profesionistul contabil trebuie să aplice toate standardele profesionale emise de organismul profesional (CECCAR) în activitatea sa profesională.

 • 7

  INDEPENDENȚA  

  Cel mai important principiu când este vorba de servicii libere pe piaţa. Un expert contabil satisface concomitent cele două componente fundamentale ale conceptului de independenţă şi anume: independenţa de spirit (sau în gândire) și independență în aparenţă – sau independența comportamentală.

Cotatie de pret

Doriti o catatie de pret sau sunteti interesati de o posibila colaborare va rugam sa ne ajutati cu următoarele detalii.

Paşii pe care trebuie sa-i urmați în colaborarea cu noi:

  Ne contactați și obţineți gratuit consultanță pentru orice întrebări contabile legate de afacerea dumneavoastră.

  Stabilim o primă întâlnire pentru a ne cunoaşte viziunea, pentru a crea o relaţie și definim împreună strategia de lucru şi condiţiile colaborării.

  Vă transmitem într-un timp scurt, serviciile pe care vi le punem la dispoziţie, preţul şi serviciile incluse în pachetul potrivit afacerii dumneavoastră, cu termenele clare de predare, precum şi modul în care primiţi şi transmiteţi documentele şi informaţiile către noi.

  Vă punem la dispoziţie toate documentele şi rapoartele de care aveţi nevoie.

  Grija hârtiilor și a cifrelor rămâne doar în mâinile noastre, dumneavoastră vă ocupaţi doar de dezvoltarea business-ului.

Nota: Campurile macarcate cu asterisc (*) sunt obligatorii. Nota: Va rugam completati date reale pentru a putea lua legatura cu dumneavoastra.

Testimoniale

M. Radulescu

Antreprenor

Domeniul: Petrolier

Iulia Dinca

Antreprenor

company

Andrei Chivu

Antreprenor

Domeniul: Management firme

Cristian Radulescu

CEO

ALFA Clinic SRL

Doina Iosif

Antreprenor

Domeniul: Sanatate & fithness

Contact

Va rugam sa ne ajutati, pentru a putea raspunde la orice comentariu, prin furnizarea următoarele detalii

Nota: Campurile macarcate cu asterisc (*) sunt obligatorii.